Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rapaport Arnold

Warianty imienia i nazwiska

[Aron] Chaim

Rapoport, Rappaport; po nobilitacji (1890): Rapaport-Porada

Działalność samorządowa

Radny miejski (1872-1881): 7.08.1872 uzyskał mandat (34 głosy na 69 głosujących) z koła IIIA (większy przemysł i handel); 15.06.1875 wybrany (30 głosów na 74 głosujących) do dwudziestoosobowego Miejskiego Komitetu Wyborczego, w czerwcu 1878 delegat wyborców koła I do Miejskiego Komitetu Przedwyborczego, który wysunął jego kandydaturę z koła IIIA; 25.06.1878 został ponownie wybrany (46 głosów na 95 głosujących) na sześcioletnią kadencję z koła IIIA; w związku z wyjazdem na stałe do Wiednia zrezygnował z mandatu; 24.03.1881 RM przyjęła jego rezygnację z godności radnego, a na jego miejsce powołano Ernesta Stockmana; w czasie zasiadania w Radzie pracował w sekcji prawniczej (1872-1881) i komisji: dla domu pracy (1872-1875); 9.10.1902 Rada zaprosiła go, podobnie jak i pozostałych posłów krakowskich, do udziału w pracach komisji kanałowo-wodnej.

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

15 VII 1840, Tarnów

14 II 1907, Wiedeń

żydowska część Zentralfriedhof, Wiedeń (17.02.1907)

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

bd

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

Absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie (matura: 10.07.1858) i Wydziału Prawa UJ (student zwyczajny 1858/59 – 1860/61; absolutorium: 29.07.1862; doktorat: 9.07.1863); słuchacz Wydziału prawa Uniwersytetu w Wiedniu (1861/1862).

Adwokat i właściciel (od 1870 r.) kancelarii adwokackiej w Krakowie i Wiedniu; członek wydziału (od 1874 r.) i komisji dyscyplinarnej (1877-1879) Izby Adwokackiej w Krakowie.

Adwokat, finansista, od 1872 r. członek rad nadzorczych Galicyjskiego Zakładu Kredytowego Ziemskiego i Galicyjskiego Towarzystwa Parcelacji i Budowy oraz Galicyjskiego Banku dla Handlu i Przemysłu w Krakowie; współorganizator Banku Krajowego w Galicji (1878), doradca prawny i finansowy Länderbank (1880-1895), przemysłowiec (założyciel kopalni węgla kamiennego w Brzeszczu.

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

Konserwatysta; asymilator; publicysta, autor licznych broszur oraz współpracownik m.in. krakowskiego „Kraju”, „Czasu” i wiedeńskiej „Neue Freie Presse”; propagator pojednania i współpracy Polaków i Żydów, m.in. autor artykułu „O stanowisku Żydów w Polsce pod względem narodowo-gospodarczym” („Dziennik Literacki”, 1862); współtwórca koncepcji poparcia polskich autonomistów przez Gminę Wyznaniową w Krakowie podczas pierwszych bezpośrednich wyborów do Rady Państwa; poseł na Sejm Krajowy (1876-1907) i do Rady Państwa (1879-1907) z Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie; w 1876 r.  pokonał Ludwika Zieleniewskiego popieranego przez prezesa i znaczną część członków Izby; a w 1879 r. Alberta Mendelsburga, dotychczasowego posła popieranego przez Centralny Komitet Przedwyborczy dla Galicji Zachodniej, w kolejnych wyborach (1882, 1885, 1889, 1891, 1785, 1897) uzyskiwał mandat jednogłośnie lub prawie jednogłośnie; autor wniosku (2.04.1900) w Radzie Państwa postulującego uspławnienie Wisły i rozbudowy galicyjskich połączeń kolejowych.

Działacz filantropijny; od 1869 prezes Towarzystwa Opieki nad Zaniedbanymi Chłopcami Starozakonnymi w Krakowie; fundator szkoły rzemieślniczej dla młodzieży żydowskiej w Krakowie (1887), członek wspierający organizacji społecznych i zawodowych, m.in. Towarzystwa Dziennikarzy Polskich Macierzy Szklonej (na jej rzecz przeznaczał część swych diet poselskich); od 1875 przewodniczący Komitetu Pomocy dla Ubogiej Ludności Żydowskiej w Galicji (biednych, bez różnicy wyznania wspierał także przy okazji ważnych wydarzeń rodzinnych, np. ślubu córki); ofiarodawca 75 tys. tys. koron na budowę szpitala dzieci; w testamencie zapisał 400 tys. na rzecz biednych Żydów w Galicji.

 

Orientacja religijna; funkcje w gminie

bd

bd

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Dawid [Edmund] i Kaila [Karolina] z d. Herz

Rodzeństwo: Zirel (12.07.1835, Tarnów), Ernestyna (4.07.1835, Tarnów – 11.03.1908, Wiedeń), Józef (18.04.1846, Tarnów – 12.03.1895 Kraków), Felicja (? – 1852), Karolina (1851), Bertold [Beyrich] (14.04.1853 – 1854), Regina (21.05.1855 – po 1907)

Żona: Laura z d. Eibebschutz (18.09.1850, Kunice pow. Bochnia – 19.07.1904 Bad Gastein, Salzburg, Austria); ślub: 20.10.1868

Dzieci: Bronisława (17.12.1869, Kraków – 1962, Londyn), Eugenia (21.01.1871, Kraków), Felicja (9.02.1873, Kraków), Alfered (8.03.1876 Kraków – 1962 Manhattan, NY, USA), Łucja (16.04.1881 Wiedeń – po 1938)

Koligacje rodzinne: bd

 

Varia

Kolekcjoner malarstwa, właściciel obrazów m.in. Jana Matejki, Zygmunta Ajdukiewicza i Wojciecha Kossaka

Źródła

Publikowane:

„Czas” 1872: 180, s. 2, 204 s. 2, 229 s. 2; 1875: 134 s. 1, 141 s. 2, 249 s. 2; 1878: 141 s. 2, 142 s. 3, 145 s. 2, 209 s. 2; 1885: 247 s. 1; 1907: 40WW s. 2, 41WW s. 2 „GLw” 1879: 155 s. 4; 1885: 131 s. 2; 1891: 53 s. 1; 1897: 65 s. 1; „DR” 1880: s. 45; 1881: s. 14; 1902: s. 167; „Tygodnik” 1907: 9 s. 3; PSB; Krakowianie…, s. 87-89; Corpus…, T. III; http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/Families/Rapaport.html

Archiwalne:

bd